fbpx
Årsmøte Nærbø Kabel-tv 2020

   Sted:               Nærbø Samfunnshus  sal A  

   Dag/tid:         Onsdag 17.03.2021 kl. 1800

 

       PÅMELDING TIL ÅRSMØTET TELEFON 48100779 INNEN 03.03.21

  

                                                              SAKSLISTE  

  

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
  5. Årsberetning fra styret
  6. Regnskap
  7. Sak: Informasjon om at Nærbø Kabel TV er fusjonert med

Jæren Kabelnett fra 01.01.21. Navnet på selskapet er Jæren Kabelnett. Nærbø Kabel TV er opphørt som selskap.

  1. Avslutning

 

Årsmelding og regnskap er tilgjengelig Nærbø - årsmøtedokument 2020 (Passord utsendt via SMS til Nærbø Kabeltv medlemmer)